Våra hundar

Vi har fem stycken hemmavarande hundar. Drottningen i flocken är Belle (Zhighous Brillian Blossom) som är 11 år . Chiva (Zhighous Camely Chiva Cablis) är 6 år. Chili (Kuai Le Gou's Umika Ureshii) är 5 år. Monique (Zhigous Diamonique Darcy) är 4 år. Izze (Ca-Ma-Mo's Izlan) är 2 år gammal. 

Chiva
Chiva